Bản chất cuộc sống con người hiện đại qua loạt ảnh

Hai người đi đào kim cương

Lưu ý: Bài viết được lấy từ lihttp://trungtambachhoa.net/nk http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/loat-hinh-ve-ban-chat-cuoc-song-khien-ban-phai-giat-minh-3030775.html

Không biết sử dụng công cụ
Không biết sử dụng công cụ
Cứu người ở dưới hố sâu
Cứu người ở dưới hố sâu
Hai người đi đào kim cương
Hai người đi đào kim cương
có gắn không có tầm nhìn
có gắn không có tầm nhìn
khác nhau của sự lựa chọn
khác nhau của sự lựa chọn
Sự vô cảm của đám đông
Sự vô cảm của đám đông
Không biết bảo vệ cuộc sống chính mình
Không biết bảo vệ cuộc sống chính mình
Đốt rừng để lấy tiền
Đốt rừng để lấy tiền
Thức ăn của người nghèo trong tháng
Thức ăn của người nghèo trong tháng
người nằm trên võng của tay người khác
người nằm trên võng của tay người khác
người nghèo bị thế cho 1 chân ghế
người nghèo bị thế cho 1 chân ghế
Người tắm trên cây nước
Người tắm trên cây nước
Người bỏ đi, người nhặt lại
Người bỏ đi, người nhặt lại
Cuộc sống qua một cái click chuột
Cuộc sống qua một cái click chuột
dùng máy hút bụi hút môi trường
dùng máy hút bụi hút môi trường
Vẽ mặt trời trong khói đen
Vẽ mặt trời trong khói đen
COn người làm khói thành màu trắng
COn người làm khói thành màu trắng
Sự khác biệt giữa vuôn và tròn
Sự khác biệt giữa vuôn và tròn
COn thỏ nhổ cũ cà rốt to
COn thỏ nhổ cũ cà rốt to
Cái chết và căn bệnh trầm cảm
Cái chết và căn bệnh trầm cảm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *