Nhìn bàn chân biết tính cách và khả năng lãnh đạo (-_-)

Nhìn bàn chân của bạn

Lưu ý bài viết được lấy từ link: http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/gioi-tinh/doan-tinh-cach-qua-hinh-dang-ban-chan-3075032.html

Bí mật của bàn chân bạn

Nhìn bàn chân của bạn
Nhìn bàn chân của bạn

Biết tính cách qua Hình Dáng

Chân hẹp, chân rộng
Chân hẹp, chân rộng
Chân phẳng, chân lõm
Chân phẳng, chân lõm

Kích thước bàn chân của bạn

Chân to, chân nhỏ
Chân to, chân nhỏ
Ngón chân dài, ngắn
Ngón chân dài, ngắn

Vị trí các ngón bàn chân

Cách sắp xếp các ngón chân
Cách sắp xếp các ngón chân
bàn chân khép và xòe
bàn chân khép và xòe

Những điều khác về bàn chân

Bàn chân và gót chân
Bàn chân và gót chân
bàn chân xòe và không xòe
bàn chân xòe và không xòe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *