Suy ngẫm về những cái “3 Thứ quý giá trong đời”

3 Thứ quý giá trong đời

Những cái: 3 Thứ quý giá trong đời bạn

Khi chúng ta đề cập đến những điều tuyệt vời, những điều quý giá trong đời mình. Bạn sẽ chiêm nghiệm được những điều khi đọc lên sẽ thấy nó quý giá như thế nào. #trungtambachhoa xin được chia sẻ lại những điều quý giá này. 
  • Có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận, sự tham lam và ích kỷ.
  • Ba thứ vô thường nhất đó chính là thành công, tài sản và cơ hội.
  • Ba thứ vô giá nhất đó chính là sức khỏe, lương thiện và tri thức.
  • Ba thứ có thể giúp chúng ta thực hiện ước mơ đó chính là khát khao, nỗ lực và kiên trì.
  • Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn tốt đó chính là cởi mở, nhiệt tình và chính trực.
  • Ba thứ cần phải hoàn thiện đó chính là kỹ năng , tư duy và thái độ.

Và cuối cùng, ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc đó là tình yêu thương, sự cho đi và biết đủ đầy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *