Danh Mục Sản Phẩm: Công ty Việt Way

Những sản phẩm của công ty VIệt Way được bán ở đây

Sản phẩm Nano Curcumin của công ty Việt Way

Nano Curcumin của Việt Way Tên sản phẩm: Cumar Gold Giá Bán Đóng gói: 30 Viên Phân Phối Công ty VIệt Way Thành phần sản phẩm Việt Way Mỗi viên nang mềm có chứa: Nano Curcumin 150 mg. Bioperine 0,3 mg. Thành phần khác: Sáp ong trắng, dầu cọ, lecithin, Butylat hydroxy toluen (BHT), Methyl […]